Blind ramovi

Blind rampvi - Art Zona

Blind ramovi:

  • Blind ram za uramljivanje
    Koristi se kada je slika predviđena za uramljivanje. Ram sakriva sve stranice blinda, pa nije potrebno bočnu ivicu štampati.
  • Blind ram debljine 2cm
    Platno se zateže pozadi, bočne ivice su odštampane kao ogledalo sa slike ili boje po izboru. Ovakva slika je predviđena da ide bez rama, ali se svakako može dodatno ukrasiti i ramom.
  • Blind ram debljine 4cm
    Naš najdeblji blind od 4 cm, platno se takođe zateže pozadi, bočne ivice su odštampane kao ogledalo sa slike ili boje po izboru. Ovakva slika je predviđena da ide bez rama, ali se svakako može dodatno ukrasiti i ramom.