Portreti
Portreti
Ručno slikani/crtani porteti se izrađuju na grafičkoj
tabli po Vašoj fotografiji. Izaberite neki od raznih
tehnika šampe na platnu: ulje na platnu, akvarel,
pastel, grafika, kombinovana tehnika...

Portreti