Izračunaj cenu digitalne štampe na platnu

x

Blind ram za uramljivanje
Koristi se kada je slika predviđena za uramljivanje. Ram sakriva sve stranice blinda, pa nije potrebno bočnu ivicu štampati. Sa blind ramom za uramljivanje maksimalna vrednost kraće stranice slike je 146cm

Blind ram debljine 2cm
Platno se zateže pozadi, bočne ivice su odštampane kao ogledalo sa slike ili boje po izboru. Ovakva slika je predviđena da ide bez rama, ali se svakako može dodatno ukrasiti i ramom. Sa blind ramom debljine 2 cm maksimalna vrednost kraće stranice slike je 143 cm

Blind ram debljine 4cm
Naš najdeblji blind od 4 cm, platno se takođe zateže pozadi, bočne ivice su odštampane kao ogledalo sa slike ili boje po izboru. Ovakva slika je predviđena da ide bez rama, ali se svakako može dodatno ukrasiti i ramom. Sa blind ramom debljine 4 cm maksimalna vrednost kraće stranice slike je 138 cm

Cena: 0 din
Blind ramovi